PAYZA

18 Ocak 2014 Cumartesi

Basit alış veriş diyalogları-fiyat sorma


İyelik ekleri -mein-dein -Ihr (benim-senin-sizin)


Belirli Artikellerin soru cümlelerinde kullanımı ve olumlu olumsuz yanıt (nicht)


Belirli Artikellerin kişi zamiri olarak kullanımı


Belirli Artikellerin cümle içinde sıfatla kullanımı


Nominativ-Soru cümleleri ve olumlu-olumsuz cevap (kein-keine)


Nesnenelerin belirsiz artikelle kullanımı (unbestimmte Artikel in Nominativ)-2


Nesnenelerin belirsiz artikelle kullanımı (unbestimmte Artikel in Nominativ)


Yaş sorma, Telefon Numarası sorma, Fiyat söyleme


Sayılar_ 0-900


Öğrenilen soru kalıplarının 3.Tekil Şahısla kullanım-2


Öğrenilen soru kalıplarının 3.Tekil Şahısla kullanımı


Soru cümleleri


Fiil çekimi


Fiil çekimi-düzenli ve düzensiz fiillerle


Temel fiiller tekrarı ,kısa ve basit cümleler


Fiil çalışması-Temel fiiller


1. Ünite Ek Ders_2 Son Ders


1. Ünite Ek Ders


Örneklerle 1. ünitenin özeti


Alfabe Alman Alfabesinin Okunuşu


Fiil çekimlerine genel bir bakış


3. Tekil Şahıs ile ilgili soru sorma ve cevaplama


Örneklerle kısa kendini tanıtma metinleri


Diller - Bayraklarla konuşulan dilin ifade edilmesi


Karşımızdaki kişinin (2.Tekil Şahsın) nereden geldiğini sorma


12 Ocak 2014 Pazar

Almanca İyelik Ekleri Konusu


Almanca Fiil Çekimleri Çalışması


Almanca Zorunluluk Fiilleri Konusu


Almanca Zaman Belirteçleri Konusu


Almanca Yiyecekler Konusu


Almanca Yeme İçme Alıştırmaları 2


Almanca Yeme İçme Diyalogları Konusu


Almanca Temel Kalıplar Konusu


Almanca Soru Kalıpları Konusu


Almanca Selamlaşma Konusu